In cadrul pregatirii integrarii europene a Romaniei, in cadrul CDCAS s-a infiintat CTPC (Comitetul Tehnic Permanent pentru Constructii), care in conformitate cu Directiva 89/106/CEE, urmeaza sa asigure administrarea infrastructurii pentru evaluarea calitativa si certificarea produselor pentru constructii, asigurand astfel circulatia lor libera pe piata nationala si europeana. Obiectivul propunerii SICERT este, in concordanta cu aria tematica S&T 3.3.1 - Tehnologii informatice ca raspuns la provocarile societatii, realizarea sistemului informational, bazelor de date aferente si mijloacelor de diseminare care sa sustina aceasta activitate. Proiectul vine astfel in sprijinul functionarii administratiei publice in relatie cu mediul economic, universitar si cu publicul larg.

Potentialii utilizatori vor fi - in paralel cu CTPC care va detine sistemul pe de o parte producatorii, importatorii si exportatorii de produse in constructii si pe de alta parte proiectantii, constructorii si invatamantul tehnic.

Certificarea va conduce la cresterea competitivitatii si la disciplinarea pietei produselor de constructii.

Prin cercetarea preliminara propusa, se va realiza un audit al documentelor legale europene si romanesti in domeniul certificarii, o analiza exhaustiva a produselor din constructii, corelata cu caracteristicile si performantele pe care aceste produse trebuie sa le indeplineasca in conformitate cu standardele armonizate pe plan european si un audit al documentelor specifice impreuna cu fluxul acestora in procesul de certificare.

Proiectarea sistemului informatic aferent va incepe cu analiza cerintelor sistemului si realizarea unui caiet de sarcini intern, va continua cu proiectarea si testarea platformei, trainingul echipei, ajustarea si lansarea in exploatare curenta. In etapa finala, pe baza unui set de proceduri intern, va incepe efectiv ciclul de exploatare, de efectuare a activitatilor aferente certificarii si procesarea datelor.

Diseminarea este o activitate intrinseca a proiectului si se va concretiza prin publicare intr-un site propriu a intregii baza de date legale, tehnice si stiintifice, a procedurilor de certificare, si a unui registru unic continand in mod organizat, caracteristicile tuturor produselor certificate. Registrul unic va constitui o sursa importanta de informatii profesionale pentru proiectanti, constructori, mediul universitar si posibili parteneri din Europa.

Datorita caracterului pluridisciplinar al proiectului, partenerii din reteaua SICERT: o institutie publica, o universitate si o firma specializata in proiectarea de sisteme informatice, colaboreaza corespunzator specificului fiecaruia, in toate etapele proiectului.